Türk Siyasal Hayatı’nın Merkez – Çevre İlişkisi ile Okunması

Türk Siyasetini ve gelişen olayları açıklayan en önemli kuramlardan birisi merkez-çevre ilişkisidir. Şerif Mardin’in ortaya koyduğu bu kuram, aristokrasi ve halk arasındaki ilişkiden bahseder. Aristokrasi, yönetim sınıfıdır ve iktidar her zaman bu güruhun elindedir. Yönetilenler ise çevre adı altında orta kesimi ve halkın bütününü temsil eder. Merkez – çevre ilişkisi …

SEÇİM ÖNCESİ KALEME ALDIĞIM – SEÇİMLERE GİDERKEN DEMOKRASİ SEÇİM SONRASI NEOSÜLEYMANİZM

Demokrasi adına yıllar boyu birçok hikaye dinledik. Magna Carta, Antik Yunan vb. Bir bakalım mı neymiş bize anlatılan demokrasi? Yunanca “halkın egemenliği” anlamındaki “demokratia” kelimesinden gelmiştir ve vatandaşların doğrudan ya da seçim yoluyla aralarından bir temsilci seçerek bir hükümet kurmasına dayanan yönetim şeklidir. Günümüzdeki demokrasi anlayışının temeli Antik Yunan ve …

AHLAK

Kesin ve değİşmez kuralları ilahi emir dışında hiç bir olgu oluşturamaz. Çünkü coğrafyaya, kültüre, çevreye ve birçok değişkene göre şekillenen ahlak kurallarının evrensel olması söz konusu değildir.
Ve ahlak felsefesinin çözülemeyen sorunu evrensel ahlak, din/vahiy/dogma/helal/haram vb… olmadan tanımlanamaz.

EĞİTİM ŞART

Sahte Rab’lara, peygamberlere, mehdilere, hocalara kananlar, batıl düşünce, görüş, akımlara kapılanlar, yalancı politikacılara inananlar için en güzel örnektir İbrahim as… Önce soru sorarak, sonra bulduğu cevapları eleştirerek doğruyu bulmanın en güzel örneğini sergileyen o büyük peygamber, meseleleri kritik etmenin önemini bizlere göstermiştir.

Hayat Boyu Yürümek..

Tarih boyunca göçebe olarak yaşamış, savaşmış ve hayatını idame etmiş olan milletler, düşünce pratiği gelişmiş ve bu yaşam tarzı onlara asilik ve boyun eğmemeyi öğretmiştir. Çingene kelimesini biz milletlerini belirtmek için kullanırız. Yoksa Roman Vatandaşlarımızda diyebiliriz. Ama “Çingene” kelimesini aşağılamak için kullanmayız kullanmamalıyız. Çok sevdiğim bir Çingene atasözü vardır. ”Evde …

ULTRA MUHAFAZAKÂR SÜPER BELEDİYE SPOR

Yerel seçimlerin yaklaşmakta olduğu malumunuz. Seçimler genel olarak tatlı rekabetin, muhtemel sürprizlerin her zaman heyecan uyandırdığı “demokrasi bayramları” diye söylenegelirdi. Demokrasinin sadece seçimlerden ibaret olmadığını acı bir şekilde idrak ettik. Şöyle ki; en ufak bir heyecan kalmadığı gibi, birkaç istisna dışında Belediye Başkanlarının merkezden atanması ile ilgili bir düzenleme yapılsa …

Diyanetin Ilgav Stratejisi Tıkır Tıkır İşliyor…

Sayıştay Diyanetin faiz gelirinin 256 bin 806 TL olduğunu açıkladı. Sokaktaki vatandaş ise bu duruma tepki gösterince Diyanette faiz haberine istinaden yaptığı basın açıklamasında faiz için, “Devlet bütçesinin zarara uğraması önlendi” diye cevap vermiş.[1] Peki Allah(c.c) Bakara:279’da “eğer faizi terk etmezseniz, Allah’a ve Peygamberine (Hz. Muhammed) karşı harp halinde olduğunuzu iyi …

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk. Bu isim toplumda iki şekilde karşılanır: Aşk ve Nefret. Aşık olan neden aşık olduğunu bilmeden amansızca sever. Nefret duyan ise yalnızca duydukları ve ‘görünen’ ile hareket eder. Bu ikisi her ne kadar zıt görünse de ortak paydadadırlar. İkisi de Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamazlar. Atatürk, sevgi ve nefretinizi …