“Aynı Gemide” miyiz?

Günlerdir devam eden “aynı gemideyiz” edebiyatına  iki çift söz söylemeden olmazdı : Hayır efendim aynı gemide değiliz ve hiçbir zaman da ayni gemide olmadık! Ekonomi iyiyken, işler güzel giderken egemenler, patronlar ve onlardan nemalananlar kaymağı yedi; biz hakça paylaşım dedikçe bize/halka kaşıkla vermeye kıskanıp kendileri kazan kazan götürdü; İşler kötü …

AHLAK

Ahlak. Toplumun var olması ve sürdürülebilir olması açısından kritik bir öneme sahiptir. Ahlak açısından zedelenmiş bir toplumun var olması mümkün değildir. Yalnız burada bahsedilen varoluş “görünürlük” değil, “gerçek” varoluştur. Peki, “Ahlak” nedir? En küçük sosyal yapı birimi olan aileden kazandırılan, her insanda mevcut olan bir değerdir. Ahlak olgusunun yanına hep …

Eyy Ahali.. İMF Kumpanyası Başlıyor !

McKinsey kumpanyasının gösterime girmeden final yapmasından sonra, sırasını bekleyen hangi kumpanya gösterime girecek diye beklerken, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantıları için bulunduğu Bali’de görüşmeler gerçekleştiren Maliye Bakanı Berat Albayrak; “IMF ülke grubunun İcra Direktörlüğü görevini Türkiye olarak devraldık” açıklaması yaptı sosyal medya üzerinden. Bu açıklamayı görünce hemen aklınıza şu …

İnsan İddiası ve İmtihan

Yıllarca önümüze bakmak geleceğe bakmak yerine, geçmişi kurcaladık durduk. Halada boş kurcalanmaya çalışılıyor. Cumhuriyetten bu yana kınadığımız ne varsa hemen hemen bizde yaptık yapıyoruz. Önümüze bakıp işimizi yapmak yerine geçmişi kurcalayıp yargılamanın bedelinide ödüyoruz ve ödeyeceğiz. Allah bizi iddiamızla imtihan ediyor. Ölçü çok açık değil mi? “Allah herkesi iddiası ile …

Erdoğan Bank A.Ş.

AKP’nin yeni yasa teklifiyle devlete ait Türkiye Kalkınma Bankası, BDDK denetiminin dışına çıkacak ve canı istemediği müddetçe Bankacılık Kanununa göre davranmak zorunda olmayacak. Erdoğan’ın talimatıyla istediğinden borç alıp, istediğine de istediği faiz oranında kredi verebilecek.[1] Bu şu demektir; ‘Erdoğan’ın emrine en süperinden devlet bankası; İstediğinden borç alacak, istediğine verecek ve …

Türk Siyasal Hayatı’nın Merkez – Çevre İlişkisi ile Okunması

Türk Siyasetini ve gelişen olayları açıklayan en önemli kuramlardan birisi merkez-çevre ilişkisidir. Şerif Mardin’in ortaya koyduğu bu kuram, aristokrasi ve halk arasındaki ilişkiden bahseder. Aristokrasi, yönetim sınıfıdır ve iktidar her zaman bu güruhun elindedir. Yönetilenler ise çevre adı altında orta kesimi ve halkın bütününü temsil eder. Merkez – çevre ilişkisi …

SEÇİM ÖNCESİ KALEME ALDIĞIM – SEÇİMLERE GİDERKEN DEMOKRASİ SEÇİM SONRASI NEOSÜLEYMANİZM

Demokrasi adına yıllar boyu birçok hikaye dinledik. Magna Carta, Antik Yunan vb. Bir bakalım mı neymiş bize anlatılan demokrasi? Yunanca “halkın egemenliği” anlamındaki “demokratia” kelimesinden gelmiştir ve vatandaşların doğrudan ya da seçim yoluyla aralarından bir temsilci seçerek bir hükümet kurmasına dayanan yönetim şeklidir. Günümüzdeki demokrasi anlayışının temeli Antik Yunan ve …

AHLAK

Kesin ve değİşmez kuralları ilahi emir dışında hiç bir olgu oluşturamaz. Çünkü coğrafyaya, kültüre, çevreye ve birçok değişkene göre şekillenen ahlak kurallarının evrensel olması söz konusu değildir.
Ve ahlak felsefesinin çözülemeyen sorunu evrensel ahlak, din/vahiy/dogma/helal/haram vb… olmadan tanımlanamaz.