Ortak İyi web sitesi ne yapmak istiyor?

Biz evrensel bir “ortak iyi”nin varlığına inanıyoruz. Zira insan yaratılışta iyi, güzel, faydalı, adil, merhametli, ahlak sahibi bir varlık olarak yaratılmıştır. Bu ve benzeri özelliklerin inanç, ırk, dil, yerleşim yeri, kültürel etmenler ve sair hususlardan bağımsız olarak her insanda var olduğunu biliyoruz. “İlk günah” teorisinin aksine bizim inancımıza göre insan …