Avrupa, tarihini yeniden düşünmeli

Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. yıldönümü vesilesiyle, kimisi teşhis dahi edilememiş on milyonlarca insanın öldürüldüğü iki küresel felaketin başlayıp bittiği coğrafyayla ilgili eleştirel bir bakış sunmakta fayda var. Zira Avrupa kendini hâlâ yeni felaketler ve eski-yeni ilkel ideolojilere karşı duyduğu korkuda arıyor. Fakat, insanlığa karşı en büyük cürümleri işlemiş …

Kaliforniya Sendromu

Prof. Dr. Nevzat Tarhan Kaliforniya Sendromu’nu şu ifadelerle tanımlıyor: “Bu kişiler başkaları açlıktan ölseler de bana ne düşüncesiyle hareket eder ve kendileri dışındaki kişiler hakkında kaygı hissetmemeye başlarlar. Kendine hayran olmak, ego fetişizmi de denilebilecek narsist eğilimler taşırlar. Bana zevk veren şeyler iyidir, zevk vermeyen şeyler kötüdür şeklinde düşünür ve …

Gerçek İktisadın Öğrenilmesi ve Uygulanması

İktisadi sistemler ülkelerin kaderlerinde ve refahlarında oldukça etkili olan olgulardır. Dünyada ortaya çıkan birçok iktisadi düzen teorik ve pratik olarak hayatımıza geçmektedir. Bazı iktisadi refleksler insanlar için sıradan hale gelmiş alışagelmiş haldedir. Örnek verecek olursak; Bir pazara gittiğimiz zaman fiyat araştırması yapmak, en uygun fiyatlı ve en kaliteli ürünü almak …

AHLAK

Kesin ve değİşmez kuralları ilahi emir dışında hiç bir olgu oluşturamaz. Çünkü coğrafyaya, kültüre, çevreye ve birçok değişkene göre şekillenen ahlak kurallarının evrensel olması söz konusu değildir.
Ve ahlak felsefesinin çözülemeyen sorunu evrensel ahlak, din/vahiy/dogma/helal/haram vb… olmadan tanımlanamaz.

EĞİTİM ŞART

Sahte Rab’lara, peygamberlere, mehdilere, hocalara kananlar, batıl düşünce, görüş, akımlara kapılanlar, yalancı politikacılara inananlar için en güzel örnektir İbrahim as… Önce soru sorarak, sonra bulduğu cevapları eleştirerek doğruyu bulmanın en güzel örneğini sergileyen o büyük peygamber, meseleleri kritik etmenin önemini bizlere göstermiştir.

Önemsemek Yüceltmek Putlaştırmak

Anlamını bildiğimiz kelimelerin üzerinde ne kadar düşünürüz? Herhangi bir kelimeyi ilk öğrendiğimizde, zihnimizde bu tartışmayı zaten yapmışızdır. Günlük konuşma diline ait kelimeleri 2-3 yaşlarında, geri kalan kelimeleri de hayatımızın geri kalanında öğreniriz. Ana dilimize ait anlamını bilmediğimiz, henüz tanışmadığımız yüzlerce kelime vardır. Güzel Türkçe’mizin bu güzel kelimelerinin çoğu ile tanışamadan …

Saygısızlık Üzerine – Peygamberi Metot

Cahiliye devrinin saraylılarına karşı tek başına çıktığı yolda, önce ailesi, sonra bir avuç arkadaşı vardı. Yirmi üç yılda bir ümmeti ardında bırakan peygamber saygılılara karşı saygısızlığın zaferini ilan etti. Fransız ihtilaliyle, Che ile, Lenin ve diğer laf aramızda devrimcilerle kıyaslayanlar bilsinler ki onun arkasında inandığından başka kimse yoktu. Hiç bir beşeri güce güvenmeden kral çıplak diyen peygamber, bize gerçek metodu öğretti.