Tarikatımızın İnsan Kaynakları Bölümü

Normal şartlarda ihlas niceliğin çok da fazla peşinde olan bir şey değildir. Bir abimiz şöyle demişti: “Eğer salondaki kişi sayısı hatibin motivasyonunu etkiliyorsa onun ihlasında bir problem var demektir.” İhlaslı gönüllere tekasür yakışmaz. İmam Gazali’nin dediği gibi “Allah’ın iradesi nedensellik ilkesine bağımlı değildir.” Allah bir nedenden sonsuz sonuç yaratabileceği gibi …