AHLAK

Ahlak. Toplumun var olması ve sürdürülebilir olması açısından kritik bir öneme sahiptir. Ahlak açısından zedelenmiş bir toplumun var olması mümkün değildir. Yalnız burada bahsedilen varoluş “görünürlük” değil, “gerçek” varoluştur. Peki, “Ahlak” nedir? En küçük sosyal yapı birimi olan aileden kazandırılan, her insanda mevcut olan bir değerdir. Ahlak olgusunun yanına hep …

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk. Bu isim toplumda iki şekilde karşılanır: Aşk ve Nefret. Aşık olan neden aşık olduğunu bilmeden amansızca sever. Nefret duyan ise yalnızca duydukları ve ‘görünen’ ile hareket eder. Bu ikisi her ne kadar zıt görünse de ortak paydadadırlar. İkisi de Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamazlar. Atatürk, sevgi ve nefretinizi …