Türk Siyasal Hayatı’nın Merkez – Çevre İlişkisi ile Okunması

Türk Siyasetini ve gelişen olayları açıklayan en önemli kuramlardan birisi merkez-çevre ilişkisidir. Şerif Mardin’in ortaya koyduğu bu kuram, aristokrasi ve halk arasındaki ilişkiden bahseder. Aristokrasi, yönetim sınıfıdır ve iktidar her zaman bu güruhun elindedir. Yönetilenler ise çevre adı altında orta kesimi ve halkın bütününü temsil eder. Merkez – çevre ilişkisi …

SEÇİM ÖNCESİ KALEME ALDIĞIM – SEÇİMLERE GİDERKEN DEMOKRASİ SEÇİM SONRASI NEOSÜLEYMANİZM

Demokrasi adına yıllar boyu birçok hikaye dinledik. Magna Carta, Antik Yunan vb. Bir bakalım mı neymiş bize anlatılan demokrasi? Yunanca “halkın egemenliği” anlamındaki “demokratia” kelimesinden gelmiştir ve vatandaşların doğrudan ya da seçim yoluyla aralarından bir temsilci seçerek bir hükümet kurmasına dayanan yönetim şeklidir. Günümüzdeki demokrasi anlayışının temeli Antik Yunan ve …

AHLAK

Kesin ve değİşmez kuralları ilahi emir dışında hiç bir olgu oluşturamaz. Çünkü coğrafyaya, kültüre, çevreye ve birçok değişkene göre şekillenen ahlak kurallarının evrensel olması söz konusu değildir.
Ve ahlak felsefesinin çözülemeyen sorunu evrensel ahlak, din/vahiy/dogma/helal/haram vb… olmadan tanımlanamaz.

EĞİTİM ŞART

Sahte Rab’lara, peygamberlere, mehdilere, hocalara kananlar, batıl düşünce, görüş, akımlara kapılanlar, yalancı politikacılara inananlar için en güzel örnektir İbrahim as… Önce soru sorarak, sonra bulduğu cevapları eleştirerek doğruyu bulmanın en güzel örneğini sergileyen o büyük peygamber, meseleleri kritik etmenin önemini bizlere göstermiştir.

Saygısızlık Üzerine – Peygamberi Metot

Cahiliye devrinin saraylılarına karşı tek başına çıktığı yolda, önce ailesi, sonra bir avuç arkadaşı vardı. Yirmi üç yılda bir ümmeti ardında bırakan peygamber saygılılara karşı saygısızlığın zaferini ilan etti. Fransız ihtilaliyle, Che ile, Lenin ve diğer laf aramızda devrimcilerle kıyaslayanlar bilsinler ki onun arkasında inandığından başka kimse yoktu. Hiç bir beşeri güce güvenmeden kral çıplak diyen peygamber, bize gerçek metodu öğretti.

İnsan Kaynaklarını Tüketmek

Ülkemizin sahip olduğu gizli kalmış, yetenekli insanları var. Her alanda uzman, liyakat sahibi insanımız var. Peki bu insanlar nerede?
TEKELİYETTE…
Tekel oluşan bir yerde liyakat yerini torpile bırakır ve insan kaynakların tükenir.
CV’lerin verilip telefon beklenen yer diye hafızlarımıza kazınan yere denmez insan kaynakları. Senin yüzyıllar boyu emek verdiğin, yatırım yaptığın birikime denir. Eğitimin, kültürün, tarihin ve tecrübelerin tezahürüdür.