Modern Hukuk ve İslam Hukuku

İslam Şeriatı “Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas” denen aslî deliller ile beraber “Sahabe Kavli, Örf, Maslahat, Zerayi, İstihsan, İstishab” gibi ferî delillere dayanır. Bunlarına yanında kadıların verdikleri mahkeme kararları, yani içtihatları ve müftülerin fetvaları da şeriatın ferî delillerini teşkil ederler. “Kitap ve Sünnet” vahye istinat eder; bu iki temel delil …