AHBAP

Ahbap, Anadolu kültür hazinesinin birleştirici ve dönüştürücü birikimi, çağdaş bilgi ve teknolojinin olanaklarıyla geliştirerek geleceğe taşımak üzerine kurulu, dayanışmaya, paylaşma ve sevgi üzerinden aidiyete dayalı değer sistemleri ile çalışan bir işbirliği hareketidir. Yukarda okuduğunuz tanım, Ahbap’ın kendi web sitesinde yazan tanımdır. Sanırım kendilerinin cümlelerinin üzerine bir şey katmak gerekmez. Bu …

Empati

Gittikçe empati yapmayan bir toplum olduk, geçmişte çok mu yapıyorduk orası ayrı bir mesele. Oysa empati yaparak toplumda bireyler birbirine daha anlayışlı yaklaşabilir. Siyasette de empati sayesinde siyasetçi seçmen arasında güven sağlanır. Özellikle farklı görüşlere sahip olanların empati yapması önyargıların yıkılmasını sağlar. Günümüzde belli kutuplara bölünmüş halde yapılan siyasetin yerine, …

Fikirisiz Yorumcular

Demokrasilerin olmazsa olmazları olarak yasama, yürütme ve yargının bağımsızlığından söz edilirken ilave olarak medya da eklenmektedir. Ülkemizde bu kavramlara bakınca demokrasiyle olan sınavımızın ne durumda olduğunu anlatmaya gerek yok sanırım. Şunu rahatlıkla ifade etmeliyim yaşımın çoğu Ak Parti hükümetleriyle geçse de geçmişi de içine katarak bu ülkede hiçbir zaman tam …

Liyakat

‘Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu, değim.’ Liyakat TDK anlamı bu şekildedir. Özellikle ülkemizde bu kelime, 15 Temmuz hain kalkışmasından sonra vurgulanır oldu. Olması da gayet doğal çünkü liyakatsizliğin zararlarının örneklerinden biri terör örgütü FETÖ. Liyakatin yerle bir edildiği ortamlarda örgüt kendi mensuplarını uzun süre devletin her kademesine …

Kutuplaş/ma

Merhaba, hiçbir çıkar gözetmeden sadece ‘ortakiyi’ arayışında olan insanlar. Farklı hayat görüşlerine sahip, din, dil, ırk ve ideolojik farklarını bir kenara koyarak sadece amacı doğru olanı bulmak olan insanlarla bir arada olma ümidiyle burada yazı yazmaya başlıyorum. Kutuplaşmış toplum, birbirini dinlemeyen bireyler, kendi mahallesinde olan kötüyü saklama telaşı, özeleştiri yapamama… …