Avrupa, tarihini yeniden düşünmeli

Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. yıldönümü vesilesiyle, kimisi teşhis dahi edilememiş on milyonlarca insanın öldürüldüğü iki küresel felaketin başlayıp bittiği coğrafyayla ilgili eleştirel bir bakış sunmakta fayda var. Zira Avrupa kendini hâlâ yeni felaketler ve eski-yeni ilkel ideolojilere karşı duyduğu korkuda arıyor. Fakat, insanlığa karşı en büyük cürümleri işlemiş …

Kaliforniya Sendromu

Prof. Dr. Nevzat Tarhan Kaliforniya Sendromu’nu şu ifadelerle tanımlıyor: “Bu kişiler başkaları açlıktan ölseler de bana ne düşüncesiyle hareket eder ve kendileri dışındaki kişiler hakkında kaygı hissetmemeye başlarlar. Kendine hayran olmak, ego fetişizmi de denilebilecek narsist eğilimler taşırlar. Bana zevk veren şeyler iyidir, zevk vermeyen şeyler kötüdür şeklinde düşünür ve …

Gerçek İktisadın Öğrenilmesi ve Uygulanması

İktisadi sistemler ülkelerin kaderlerinde ve refahlarında oldukça etkili olan olgulardır. Dünyada ortaya çıkan birçok iktisadi düzen teorik ve pratik olarak hayatımıza geçmektedir. Bazı iktisadi refleksler insanlar için sıradan hale gelmiş alışagelmiş haldedir. Örnek verecek olursak; Bir pazara gittiğimiz zaman fiyat araştırması yapmak, en uygun fiyatlı ve en kaliteli ürünü almak …

Osmanlı Devletinde Dış Ticaret

Osmanlı İmparatorluğu’nda uzak bölgeler veya farklı ülkeler arasındaki mübadele işlemlerinin kapsamına giren ve daha çok lüks maddeler ve ülke içerisinde ender bulunan mallar üzerinde yoğunlaşan dış ticaret, dahildeki ticaret faaliyetlerinden farklı olarak ele alınmıştır. İç ticarete göre daha riskli, ancak aynı zamanda daha kârlı bir yatırım alanı olarak görülen bu …