Baştan beri ByLock tweetlerim. Biz ne söylemiştik?

Yargıtay Başkanı ve Yargıtay CGK Başkanının açıklamalarından sonra Bylock hususunda yeni bir gelişme bekleniyor. Lakin korkarım bu gelişme zaten halen mahkemelerden çıkan ID eşleşmesi yani içeriği olmayanları ilgilendiren bir karar olacağa benziyor. Oysa bizce ByLock tek başına delil olamaz. İçerikleri silahlı örgüt üyeliği suçunun unsurlarını tamamlıyorsa ancak delil olabilir. İçeriği …

İtiraf edelim; Cumhuriyet değil saltanat istiyoruz !

Cumhuriyetin 95. yıldönümünde geleceğimiz için en acil çözüm önerisi; bu ülkenin solcusu, sağcısı, alevisi, sünnisi, islamcısı, laiki ve sair her bir ideolojik ya da dini grubun ciddi bir özeleştiri yapması ve “hepimizin cumhuriyeti” için devletin/toplumun yeniden yapılandırılması olsa gerektir. Hangi klik, grup, parti işbaşına gelirse gelsin kendi saltanatını inşaa ediyor. …

ByLock davaları nereye gidiyor?

İçerisinden bir darbe örgütü çıkartmış bir sosyal grubun, “çoğunluğu ibadet kesiminden” kullanıcıları olan Bylock adlı iletişim programını kullanmış olmaları son 2 yılın en önemli adli gündemlerinden biridir. Çoğunluğu ibadet kesiminden diyoruz çünkü bylock içerikleri buna işaret etmektedir. “Abi senin adliye imamı olduğuna dair söylentiler dolaşmaya başladı, konuşma ve irtibatlarında dikkatli …

Kırık Kalpleri Ne Zaman Onaracağız?

Türkiye bir kırık kalpler ülkesidir. Hemen her dönemde mağdur üretmeyi başaran bir siyaset iklimi üzerinden solcular, sağcılar, aleviler, sünniler, laikler vs. vs. vs. toplumun farklı kesimleri hakim zihniyetin zararını görürler. Hakim zihniyet değişir ama mağdur üretme kapasitesi değişmez. Çünkü bizde sistem sorunu vardır ve hukuk da dahil olmak üzere her …

Türkiye’yi yeniden inşaa etmemiz mümkün mü?

İki büyük sorunumuz var; hukukun yokluğu ve kamplaşma. Hukukun Üstünlüğü sorunu bir sistem sorunudur. Toplumsal kamplaşma da öyle. Farklılıkları “özgürleşerek birlikte yaşamak” ilkesi çerçevesinde görmek ve herkesin kendini güvende hissettiği bir toplum için hukuk vazgeçilmezdir. Kamuda; ehliyet ve liyakata dayalı bir sistem, sosyal hayatta; şeffaf ve denetlenebilir sivil toplum, ve …

Ortak İyi web sitesi ne yapmak istiyor?

Biz evrensel bir “ortak iyi”nin varlığına inanıyoruz. Zira insan yaratılışta iyi, güzel, faydalı, adil, merhametli, ahlak sahibi bir varlık olarak yaratılmıştır. Bu ve benzeri özelliklerin inanç, ırk, dil, yerleşim yeri, kültürel etmenler ve sair hususlardan bağımsız olarak her insanda var olduğunu biliyoruz. “İlk günah” teorisinin aksine bizim inancımıza göre insan …